dr. Aneta Georgieva Minova dr. med., spec. druž. med., terapevt medicinske hipnoze.

Študij medicine sem končala na medicinski univerzi v Plovdivu (Bolgarija), specializacijo iz družinske medicine pa sem opravila na katedri za družinsko medicino v Ljubljani.

Dodatna znanja iz estetske medicine sem pridobila na tečajih v Sloveniji, na Hrvaškem in Bolgariji. Svoje znanje iz medicinske hipnoze sem razvila v okviru izobraževanj Društva za medicinsko hipnozo Slovenije pod okriljem prof. dr. Marjana Pajntarja.